About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Vietnam Technological & Commercial Joint

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh