language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên chính/chuyên viên Phát triển tổ chức

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 30/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Human Resources, Banking

  Deadline to apply: 15/04/2020

 • Job level:

Job Description

 • Đầu mối xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức nhân sự áp dụng trong toàn hệ thống bao gồm tuyển dụng, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và quy chế, tham gia xây dựng/cho ý kiến xây dựng các quy định khác có liên quan đến công tác nhân sự khi có yêu cầu
 • Đầu mối phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nhân sự ngân hàng trong từng năm, từng giai đoạn phù hợp kế hoạch kinh doanh của PVcomBank.
 • Đầu mối nghiên cứu, đề xuất/phối hợp đề xuất mô hình tổ chức, phương án sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị thuộc PVcomBank phù hợp chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của PVcomBank bao gồm: chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên HĐQT, BKS và TGĐ thuộc Ngân hàng khi được phân công.
 • Chủ trì hướng dẫn, triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống chức danh, bản mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh cho các đơn vị trên toàn hệ thống PVcomBank;
 • Đầu mối tổng hợp thông tin dữ liệu, số liệu báo cáo gửi các đơn vị trong nội bộ PVcomBank và/hoặc các cơ quan bên ngoài khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của LĐ Phòng.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng,luật. Ưu tiên các chuyên ngành kinh tế lao động, Quản trị nhân sự.

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên ngành kinh tế lao động hoặc quản trị nhân sự hoặc Luật. Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nắm và hiểu được cơ cấu tổ chức hoạt động của Ngân hàng cũng như các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ;

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức nhân sự;

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng xử; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên viên chính/chuyên viên Phát triển tổ chức

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts