About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên chính Hỗ trợ kinh doanh - BBH - MSB - 1O036

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/12/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Location

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

EUROFINS VIETNAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi