language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên chính Hỗ trợ kinh doanh - BBH - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 18/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary:

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 31/10/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Làm việc với đối tác bảo hiểm: (bao gồm cả Nhân thọ và Phi nhân thọ)

 • Nhận báo cáo số liệu từ đối tác bảo hiểm. Đối soát và thu hoa hồng, benefit từ hoạt động đại lý bảo hiểm của Ngân hàng
 • Theo dõi, đề nghị hạch toán các khoản thu nhập từ bảo hiểm
 • Thu đòi công nợ

2. Đối soát nội bộ:

 • Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của số liệu doanh thu bảo hiểm với hệ thống bán của MSB
 • Ghi nhận KPI bảo hiểm cho lực lượng bán
 • Giải đáp các thắc mắc của lực lượng bán liên quan đến kết quả bán hàng
 • Cung cấp số liệu bán hàng khi có yêu cầu

3. Chi trả thưởng kinh doanh:

 • Thẩm định và đóng góp ý kiến cho các chương trình thúc đẩy kinh doanh: về điều kiện, nguồn ngân sách
 • Tính toán chi trả thưởng bảo hiểm cho lực lượng bán của Ngân hàng

4. Thực hiện các báo cáo quản trị:

 • Báo cáo tổng hợp dữ liệu
 • Báo cáo phân tích kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu

5. Theo dõi các chi phí phát sinh của Ban bảo hiểm và kiểm soát ngân sách

6. Công việc hỗ trợ hành chính

7. Các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Ngoại ngữ: Khả năng nghe, nói và đọc hiểu cơ bản
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint.

Đặc biệt yêu cầu khả năng về excel để có thể đối soát số liệu và làm các báo cáo. (sử dụng thành thạo các hàm căn bản: if, vlookup, pivot talbe...)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng-Bảo hiểm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu lĩnh vực Bảo hiểm/Ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu, Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị, Am hiểu về sản phẩm dịch vụ

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Có ý chí cầu tiến, Liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp, Khả năng đàm phán
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tư duy, sắp xếp công việc, làm việc nhóm.
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng tổng hợp và phân tích số liệu, yêu cầu: chăm chỉ, có khả năng học hỏi tiếp thu nhanh.

5. Các yêu cầu khác:

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail
Job tags / Skills: Phân tích kinh doanh

Similar jobs

Chuyên viên chính Hỗ trợ kinh doanh - BBH - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts