language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên chính Hỗ trợ Quản lý nợ KHCN - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 02/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 2 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 31/10/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đề xuất, xây dựng, quản trị hệ thống thông tin, phần mềm quản lý nợ, thu hồi nợ.
 • Tiếp nhận, rà soát, phân tích đánh giá các khoản nợ, danh mục nợ, tình trạng thu nợ, hiệu quả hoạt động của công tác thu hồi nợ;
 • Các tư vấn về báo cáo và phân tích về xu hướng nợ quá hạn, hiệu quả thu hồi nợ và chi phí sử dụng dự phòng
 • Quản lý, giám sát hiệu quả của đối tác/nhà thầu (bên thứ 3) trong công tác thu hồi nợ; Quản lý chi phí thu hồi nợ và đề xuất ý kiến nhằm sử dụng hiệu quả chi phí.
 • Báo cáo và phân tích về xu hướng nợ quá hạn, hiệu quả thu hồi nợ và chi phí sử dụng dự phòng

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, tương đương TOEIC 450 trở lên;
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Kỹ năng Excel tốt, kỹ năng word và powerpoint tương đối tốt) và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn:  Ít nhất 2 năm kinh nghiệm hỗ trợ quản lý nợ/thu hồi nợ tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính có danh tiếng
3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về Luật/Thương mại/thị trường kinh tế nội địa 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực chung:

 • Tuân thủ quy định
 • Thấu hiểu khách hàng

- Năng lực hành vi/thái độ: Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông. 

5. Các yêu cầu khác: Tiếng Anh trôi chảy là một lợi thế 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Chuyên viên chính Hỗ trợ Quản lý nợ KHCN - QLRR - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts