language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên chính Kiểm soát sau Kế toán - Tài chính

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
Updated: 10/10/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

· Kiểm soát chứng từ kế toán tài chính gồm: chi tiêu nội bộ, chứng từ thuế…

· Kiểm soát tài khoản dư ngược

· Lập các báo cáo tổng hợp tháng liên quan đến hoạt động kiểm soát sau;

· Các công việc khác do Trưởng Bộ phận, Giám đốc Trung tâm giao.

Job Requirement

·         Tốt nghiệp đại học trở lên các trường kinh tế như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương Mại …

·         Có 03 năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng hoặc có kinh nghiệm kế toán ngân hàng

·         Cẩn thận, sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả

·         Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm  

·         Sử dụng thành thạo word, excel 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 26 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công...Detail

Chuyên viên chính Kiểm soát sau Kế toán - Tài chính

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts