language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - CTCP Tài chính FCCOM

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thiết kế ứng dụng

2. Phát triển ứng dụng

3. Kiểm thử hệ thống

4. Tham gia Xây dựng kế hoạch phòng

5. Tham gia xây dựng quy trình quy định hướng dẫn

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Đại Học chuyên ngành CNTT
- Ngoại ngữ: A2
- Tin học: 

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: 1 - 2 năm

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
  + Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm; Các công cụ quản trị dự án, phân tích yêu cầu, kiểm thử nghiệm thu
  + Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ tài chính/ngân hàng
 

- Kiến thức chuyên môn:
 + Kinh nghiệm phân tích các yêu cầu phát triển các hệ thống ứng dụng chuyên về tài chính ngân hàng
 + Am hiểu sản phẩm, nghiệp vụ tín dụng. 

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ: Trách Nhiệm, Tuân Thủ, Liêm Chính
- Năng lực chung: Giao tiếp, Nghiên cứu, Học hỏi
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Quản lý quá trình triển khai công việc
- Năng lực chuyên môn: Logic, Đánh giá, Giải quyết vấn đề

5. Các yêu cầu khác:

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng - CTCP Tài chính FCCOM

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts