language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng - CTCP Tài chính FCCOM

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Thực hiện thẩm định qua điện thoại khách hàng theo quy định, sản phẩm

2. Phê duyệt tín dụng với tư cách cá nhân theo thẩm quyền do FCCOM quy định

3. Đảm bảo phê duyệt các khoản cấp tín dụng tuân thủ quy định sản phẩm và các quy định có liên quan tuân thủ các quy định, quy trình & chính sách tín dụng của FCCOM trong từng thời kỳ .

4. Rà soát các quy định sản phẩm, các quy định có liên quan của MSB để có ý kiến/đề xuất kịp thời nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro

5. Viết và đóng góp Quy trình/ Văn bản thẩm định và phê duyệt tín dụng, tham gia đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách, sản phẩm tín dụng

6. Hỗ trợ và tư vấn các Đơn vị kinh doanh, giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động tín dụng

7. Báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Thẩm định và Phê duyệt tín dụng

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ bằng tiếng Anh
- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Tối thiểu 1 năm tại vị trí Thẩm định và phê duyệt tín dụng

3. Kiến thức:
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu rõ về ngành Tài chính Ngân hàng. Có kiến thức nền tảng về tín dụng, rủi ro tín dụng, phân tích đánh giá về tư cách pháp lý, năng lực tài chính, phương án vay vốn của KH.

 4. Năng lực: 
- Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung: Khả năng chủ động trong công việc,  Khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định. Khả năng Tư duy logic. 

5. Các yêu cầu khác:

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng - CTCP Tài chính FCCOM

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts