language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên chính Quản lý Tài chính & Kế hoạch - QLTC - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 02/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đề xuất và quản lý hệ thống thông tin báo cáo quản trị phục vụ phân tích đánh giá và quản lý hiệu suất kinh doanh theo từng mảng nghiệp vụ phụ trách: Quản trị hệ thống thông tin phục vụ cho báo cáo quản trị theo mảng nghiệp vụ phụ trách: phân loại và đối chiếu số liệu danh mục khách hàng theo từng phân khúc kinh doanh, sao kê các phân hệ với cân đối kế toán; Đảm bảo các bút toán thu nhập/chi phí của kế toán phản ánh đúng bản chất và đúng kỳ của mảng hoạt động kinh doanh phụ trách; Đề xuất mẫu báo cáo quản trị tài chính theo mảng nghiệp vụ phụ trách.

2. Tính toán các bút toán điều chỉnh quản trị và đối chiếu số liệu mảng nghiệp vụ phụ trách:

 • Phối hợp với các Bộ phận liên quan (Khối Quản lý rủi ro, Ngân hàng Định chế Tài chính) lập báo cáo ALCO định kỳ hoặc đột xuất; theo dõi và tính toán tình hình thực hiện chính sách ALCO từng thời kỳ;
 • Đối chiếu khoản mục lớn của kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: chi phí, thu nhập ngoài lãi hoặc thu nhập từ lãi tổng hợp giữa các ngân hàng chuyên doanh với số liệu toàn hàng;
 • Tính toán các bút toán điều chỉnh và phân tách số liệu quản trị.

3. Thực hiện báo cáo quản trị đột xuất theo yêu cầu: Tổng hợp thông tin từ nguồn số liệu sẵn có, lập các báo cáo quản trị thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối.

4. Kiểm soát một số hạng mục chi phí trọng yếu của toàn Ngân hàng

 • Lập báo cáo chi phí trực tiếp, gián tiếp theo từng hạng mục chi phí và theo từng Bộ phận kinh doanh, Trung tâm chi phí; Phân bổ chi phí gián tiếp, chi phí hỗ trợ về các Bộ phận kinh doanh
 • Theo dõi thực hiện chi tiêu một số hạng mục chi phí trọng yếu của Ngân hàng, so sánh với ngân sách đã được xây dựng;
 • Thực hiện phân tích nguyên nhân chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch;
 • Đề xuất các khuyến nghị hoặc chính sách tài chính nhằm kiểm soát một số hạng mục chi phí một cách hiệu quả.

Job Requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên; Tiếng Anh cơ bản;  Excel thành thạo.

2. Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng/Kiểm toán.

3. Kiến thức: Hiểu rõ về Kế toán Ngân hàng (bao gồm Kế toán quản trị và Kế toán tuân thủ); Có kiến thức chung về Tài chính Ngân hàng.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng): Khả năng tư duy tính toán logic; tư duy phân tích tổng hợp; Khả năng làm việc chi tiết; Khả năng làm việc áp lực cao; Khả năng xử lý dữ liệu lớn.

5. Các yêu cầu khác: Tinh thần trách nhiệm.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Chuyên viên chính Quản lý Tài chính & Kế hoạch - QLTC - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts