language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên chính Quản trị rủi ro Chính sách Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Định chế Tài chính

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện đầy đủ, toàn diện việc góp ý, soát xét và đánh giá rủi ro tiềm tàng, điều kiện và cách thức kiểm soát rủi ro đối với các đề xuất xây dựng chính sách kinh doanh, quy định, sản phẩm, hướng dẫn, chương trình liên quan ở phân khúc Khách hàng doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính; đảm bảo nhận diện và cảnh báo sớm theo đúng định hướng và khẩu vị rủi ro của ngân hàng ở từng giai đoạn.
 2. Đầu mối phối hợp trong việc xây dựng khẩu vị rủi ro tín dụng, chính sách tín dụng, sản phẩm tín dụng đối với phân khúc Khách hàng doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính.
 3. Cụ thể hoá chiến lược Quản trị rủi ro thông qua việc xây dựng, cập nhật hệ thống văn bản nội bộ đối với phân khúc Khách hàng doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính, nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực hiện thống nhất trên toàn ngân hàng.
 4. Phối hợp với đơn vị đầu mối trong việc phân tích các báo cáo dữ liệu định kỳ hàng tháng và quản lý các giới hạn ngoại lệ theo khẩu vị rủi ro và chính sách rủi ro đã ban hành đối với phân khúc Khách hàng doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính để đề xuất các biện pháp xử lý thích hợp.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Chiến lược Quản trị rủi ro, Giám đốc Khối QTRR, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Yêu cầu trình độ Đại học trở lên; ưu tiên có trình độ trên Đại học.
 • Chuyên ngành đào tạo: Khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…): sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio; Tiếng Anh giao tiếp/TOEIC 600 điểm trở lên hoặc tương đương.

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý tối thiểu; lĩnh vực yêu cầu: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.
 • Các kinh nghiệm sau sẽ là lợi thế: có kiến thức tổng quan về quản trị rủi ro theo Basel II, kinh nghiệm về chính sách tín dụng, tái thẩm định tín dụng và/hoặc phê duyệt tín dụng KHDNL/ĐCTC; am hiểu hệ thống phê duyệt và quản lý tín dụng tập trung.
 • Đang giữ vị trí tương đương trong hệ thống hoặc Tổ chức tín dụng khác.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Kiến thức về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các chính sách tín dụng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng viết tốt;
 • Kỹ năng phân tích thị trường, chính sách ngân hàng.
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.

Yêu cầu khác:       

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu...Detail

Similar jobs

Chuyên viên chính Quản trị rủi ro Chính sách Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Định chế Tài chính

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts