language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Chính sách Nhân sự Cao Cấp (Cấp 3)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 12/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking, Human Resources

  Deadline to apply: 13/03/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Là chức danh chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm giúp việc trong lĩnh vực xây dựng chính sách về nhân sự chung; CV chính sách nhân sự cấp 3 có khả năng độc lập hoặc tập hợp một nhóm chuyên viên khác tìm kiếm và thực hiện các giải pháp lớn có tính chất dự án hoặc đề xuất cấp trên các kế hoạch, cơ chế, chính sách về nhân sự.
 • Chủ trì tổ chức triển khai rà soát, cập nhật, xây dựng mới các chính sách nhân sự chung: Chính sách thu hút và tuyển dụng nhân tài, chính sách quản trị nhân tài, chính sách quan hệ lao động, chính sách quản trị hệ thống thông tin nhân sự,...
 • Nghiên cứu các mô hình quản trị nhân sự, xu hướng, thông lệ quản trị nguồn nhân lực để tham mưu, đề xuất triển khai hoặc thuê tư vấn nhân sự phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của SHB trong từng giai đoạn, thời kì;
 • Kiểm soát được các nội dung Dự thảo quy trình/quy định/chính sách nhân sự, phát hiện được bất cập, rủi ro đảm bảo các nội dung phù hợp quy định SHB và pháp luật hiện hành;
 • Chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, tập huấn, phổ biến triển khai áp dụng toàn hệ thống;
 • Chủ trì việc kiểm tra, giám sát thực hiện các cơ chế chính sách, quy trình, quy định đã ban hành đảm bảo tính tuân thủ, kịp thời phát hiện các vi phạm quy trình chuyên môn nghiệp vụ.
 • Dự báo được xu hướng phát triển mới trên thị trường tài chính ngân hàng trong lĩnh vực quản trị nhân sự trong nước/quốc tế để kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp tại SHB.
 • Đề xuất được giải pháp xử lý các tình huống/nhiệm vụ phức tạp, chưa có tiền lệ trong công tác quản trị nhân sự. Đưa ra các nguyên tắc, giải pháp, hướng xử lý mới hiệu quả để hướng dẫn xử lý trong toàn hệ thống.
 • Kiểm soát được nội dung, tiến độ công việc của CV cấp dưới được phân công quản lý.
 • Chủ trì, chịu trách nhiệm về nội dung các chuyên đề đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác quản trị nhân sự trong phạm vi toàn hệ thống.
 • Trực tiếp là giảng viên trong các khóa đào tạo về công tác quản trị nhân sự trong phạm vi toàn hệ thống.
 • Chủ trì đề xuất và làm việc với các đối tác tư vấn nhân sự về việc cải cách các chính sách nhân sự.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ( Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động hoặc ngành kinh tế liên quan : Tài chính Ngân hàng, Luật, Kế toán, Tài chính, Bảo hiểm)
 •  Chứng chỉ nghiệp vụ QTNS chung (Áp dụng đối với Nhân sự không đúng chuyên ngành).
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh
 • Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự: Tối thiểu 08 năm
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý cấp Nhóm/tổ từ 3 - 5 người trở lên
 • Kiến thức tổng quan về ngành ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về công tác nhân sự, quản trị nhân sự

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Chính sách Nhân sự Cao Cấp (Cấp 3)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts