language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Chính sách Nhân sự (Thành thạo Tiếng Anh)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 19/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary: -

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 13/03/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Hỗ trợ trong việc xây dựng, kiểm soát, đánh giá, tư vấn, sửa đổi các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn thực thi các chính sách nhân sự nhằm đáp ứng chiến lược kinh doanh của Mcredit, đảm bảo thu hút, duy trì và phát triển nhân tài của Mcredit;

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, quản lý, theo dõi và báo cáo chi phí nhân viên toàn Công ty bao gồm: kế hoạch nhân sự, chi phí lương, thưởng và đãi ngộ đảm báo trong khuôn khổ ngân sách được duyệt và thực thi theo các định hướng chiến lược của Mcredit

- Làm việc với các đơn vị bên ngoài Mcredit để tham gia khảo sát lương, thưởng, đãi ngộ của thị trường lao động để đề xuất hệ thống dải lương và các chế độ đãi ngộ của Mcredit hàng năm đảm bảo khả năng cạnh tranh với thị trường lao động

- Phối hợp với các Trung tâm Đối tác Nhân sự và các đối tác Quản lý cấp cao ở các đơn vị khác nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển các chương trình lương khuyến khích kinh doanh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kinh doanh

- Đề xuất và triển khai các chương trình điều chỉnh lương định kỳ của toàn công ty

- Biên dịch các tài liệu liên quan đến chính sách nhân sự từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về nhân sự

- Thành thạo Tiếng Anh, đặc biệt kỹ năng biên dịch tài liệu

- Có khả năng  chủ động trong công việc, giao tiếp và truyền thông, và khả năng giải quyết vấn đề

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Chính sách Nhân sự (Thành thạo Tiếng Anh)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts