Công Ty Tài Chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Chuyên viên Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/04/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Thực hiện các nhiệm vụ theo mảng chức năng công việc được phân công bao gồm một hoặc nhiều nội dung, nhưng không giới hạn các nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

- Xây dựng, vận hành và rà soát điều chỉnh mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, chức danh, bản mô tả công việc, KPIs phù hợp với định hướng, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực.

- Xây dựng, vận hành và rà soát điều chỉnh chính sách, kế hoạch và quy trình bồi dưỡng, quản trị, phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: quản lý nhân tài, quản trị thành tích, luân chuyển bổ nhiệm phù hợp theo từng thời kỳ.

- Xây dựng, vận hành và rà soát điều chỉnh các văn bản, quy định, quy trình về quan hệ lao động: nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định về ký kết, chấm dứt HĐLĐ và các văn bản khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từng thời kỳ.

- Giám sát việc triển khai và thực thi chính sách: Kiểm soát, đánh giá mức độ phù hợp của các quy định, quy trình nội bộ công ty về nhân sự (trước - trong và sau khi ban hành), đảm bảo bám sát chiến lược, chính sách nhân sự. Trên cơ sở kết quả giám sát các chính sách nhân sự, qua các kênh thông tin phản hồi, chủ động đề xuất phương án xử lý vi phạm, điều chỉnh kịp thời, phù hợp. Định kỳ, đột xuất báo cáo Cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện, tuân thủ các chính sách nhân sự tổng thể hoặc chi tiết

Job Requirement

1. Trình độ : 

- Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật

2. Kinh nghiệm :

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm công tác triển khai và quản lý nhân sự tại các Ngân hàng hoặc Công ty lớn;

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình (tương đương với TOEIC 405-600);

- Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng, Quản trị nhân lực và Pháp luật liên quan đến Nhân sự, Tài chính Ngân hàng;

- Am hiểu về chính sách nhân sự chung và chính sách phát triển tổ chức;

- Có kiến thức và hiểu biết về chính sách, quy định, quy trình về công tác nhân sự

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job