About us

Công ty Cổ phần English Now Global

Employment Information

CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 2 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Huy (Nhat Huy Group)

$ 11 - 13 VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi