language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên Viên Chính Sách Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng - Phòng Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng (Hội Sở TP Hồ Chí Minh)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 21/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đánh giá cơ chế, qui trình, qui định, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh hoặc giải pháp;

 • Rà soát các hồ sơ, tài liệu, qui trình, qui định chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhằm đảm bảo tính đồng nhất và giúp kiểm soát, giảm thiểu được các rủi ro;

 • Thiết lập và xem xét các thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với các ngành kinh tế, đối tượng khách hàng (theo định hướng phát triển tín dụng hàng năm cũng như đặc thù hoạt động của từng Đơn vị, vùng miền) và các chính sách quy định hướng dẫn về xử lý nợ xấu;

 • Đánh giá rủi ro từ các sản phẩm tín dụng của các Khối Khách hàng Doanh nghiệp/ Khối Khách hàng Cá nhân;

 • Đề xuất biện pháp, phương án quản lý, hạn chế rủi ro theo sản phẩm cho khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp bảo đảm các biện pháp đưa ra mang tính khả thi và tuân thủ theo mọi quy định của ABBANK.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến công tác tín dụng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm viết chính sách Tín dụng.
 • Có kiến thức về các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng, kiến thức về các chính sách tín dụng, và các quy định Pháp luật liên quan.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Chính Sách Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng - Phòng Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng (Hội Sở TP Hồ Chí Minh)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts