About us

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

Employment Information

Chuyên Viên Chính Sách Tài Chính Kế Toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 Years

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Chè Việt Nam - Công Ty Cổ Phần

$ Competitive

  • Ha Noi | Phu Tho

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢY CHỮ SỐ

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần BB Group

$ Competitive

  • Ha Noi