CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THẺ - TRUNG TÂM THẺ

HDBank
Location

Ho Chi Minh

 • Updated

  23/09/2020

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 4 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  20/10/2020

Job Description

1.Cập nhật kịp thời các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến chính sách thẻ tín dụng.

2.Thực hiện xây dựng chính sách thẻ tín dụng và trình tự thủ tục phát hành thẻ tín dụng.

3.Thực hiện xây dựng chính sách thẻ tín dụng và trình tự thủ tục thu hồi nợ.

4.Theo dõi, đánh giá và quy định chính sách tín dụng tương ứng với hoạt động kinh doanh thẻ tại mỗi giai đoạn.

5.Thiết lập các tiêu chuẩn để tăng và giảm hạn mức tín dụng.

6.Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh những tiêu chuẩn tăng và giảm hạn mức tín dụng tương ứng với hoạt động kinh doanh thẻ tại mỗi thời kỳ.

7.Giám sát và xây dựng các báo cáo về dư nợ của thẻ tín dụng, trích nợ dự phòng chung và chi tiết

8.Theo dõi, cung cấp thông tin tín dụng đến các phòng ban/bộ phận TTT.

9.Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban nghiệp vụ, Trung tâm tại Hội sở thực hiện theo đúng chinh sách tín dụng thẻ.

10.Các công việc khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẻ hoặc Trưởng Phòng giao

Job Requirement

-Cao đẳng trở lên

-Thành thạo tin học văn phòng

- Giao tiếp tiếng Anh

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành kế toán thẻ

More Information

 • Age: Unlimited
Feedback