language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 31/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp 1, Cấp 2
 • Xây dựng, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền về chủ trương, định hướng tín dụng trong trung dài hạn. Xây dựng được các chính sách tín dụng phức tạp và đòi hỏi sâu rộng về nghiệp vụ tín dụng như chính sách tín dụng về ngành hàng, thị trường, chính sách về tiêu chí đối với khách hàng, nhóm khách hàng ...
 • Phối hợp với các Khối/Ban/Trung tâm liên quan trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách tín dụng do Ban CS&GSTD và các Khối/Ban/Trung tâm soạn thảo và trình ban hành liên quan đến các chính sách tín dụng cụ thể tại SHB, các chính sách tín dụng phức tạp và đòi hỏi nghiệp vụ sâu về tín dụng
 • Phối hợp với Trung tâm Đào tạo thực hiện công tác đào tạo, phổ biến các văn bản, chính sách tín dụng… đến các ĐVKD, CBNV liên quan trong toàn hệ thống để hiểu và thực hiện đúng các quy định của SHB trong hoạt động tín dụng.
 • Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ soạn thảo Chính sách tín dụng. Chủ trì các đề tài, đề án cải tiến nội dung quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả của phương pháp triển khai nhiệm vụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Ban

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên (Các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Ngoại thương hoặc tương đương)
 • Nắm vững các quy định của pháp luật/SHB liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng
 • Có kiến thức chuyên môn xuất sắc trong lĩnh vực được giao
 • Có thành tích cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn
 • Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhóm công tác.
 • Có khả năng xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý tiến độ dự án liên quan đến chuyên môn công việc
 • Có khả năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, mạch lạc
 • Có khả năng làm việctheo nhóm
 • Có khả năng thuyết trình, thuyết phục các bên liên quan để phối hợp giải quyết công việc được giao
 • Thể hiện nhât quán khả năng đạt được kết quả công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian đã được thống nhất.
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh (Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh IELTS 6.0 hoặc tương đương)
 • Sử dụng thành thạo cácứng dụng văn phòng Word, Excel, Power Point, Visio
 • Có khả năng làm quen nhanh chóng và sử dụng tốt các hệ thống phần mềm sử dụng trong nội bộ.
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chính sách tín dụng từ 3 năm trở lên; hoặc Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chính sách tín dụng tối thiểu 1 năm và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng  tối thiểu 7 năm ở các vị trí Quan hệ khách hàng, Hỗ trợ tín dụng, Thẩm định tín dụng.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts