Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  15/06/2020

Location

Ha Noi

Job Description

Mục tiêu

 • Rà soát, xây dựng, chuẩn hóa chính sách, quy định ATTT định kỳ và thực hiện kiểm soát tuân thủ ATTT thường xuyên.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng, chuẩn hóa, ban hành, triển khai, cập nhật và quản lý các văn bản chính sách, quy định ATTT tuân thủ theo yêu cầu của SBV, ISO 27001…
 • Tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát việc áp dụng các quy định ATTT
 • Xây dựng kế hoạch, thực hiện đánh giá tuân thủ theo quy định của PVcomBank và yêu cầu của pháp luật.
 • Giám sát, kiểm tra và đánh giá định kỳ mức độ tuân thủ các chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy trình ATTT đã ban hành đối với toàn hệ thống Thông tin (DC, DR…) của Ngân hàng.
 • Phối hợp bộ phận Truyền thông thực hiện truyền thông định kỳ về ATTT, tuân thủ và rủi ro an toàn Thông tin trên các phương tiện truyền thông của Công ty.
 • Thực hiện đánh giá kiểm soát người sử dụng tham gia hệ thống CNTT.
 • Báo cáo kết quả tuân thủ đưa ra khuyến cáo khắc phục
 • Tham chiếu đánh giá tuân thủ và hệ số đo lương KPI
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trong lĩnh vực An toàn thông tin, Công nghệ thông tin.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm chuyên lĩnh vực ATTT
 • Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hoặc đã làm về: ISO 27001; PCI-DSS; quy chuẩn NIST…..

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

 • Ha Noi

Chi nhánh Hà Nội Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi
Feedback