About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên chính Tư vấn khách hàng ưu tiên (Khách hàng VIP) - RB - MSB - 2B023

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 14,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 26/12/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh