language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng Xây Dựng

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Phòng QLNS&ĐT

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện công tác tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, điều động , bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ chế độ, nghỉ hưu, kỷ luật, đánh giá, xếp loại cán bộ ...

- Hướng dãn các đơn vị trong công tác quản lý nhân sự theo đúng các qui định, quy trình, quy chế ngân hàng.

- Công tác tuyển dụng : Đăng thông báo tuyển dụng; sàn lọc hồ sơ ứng viên; tổ chức thi tuyển, tổ chức tham gia phỏng vấn; phân bổ ứng viên trúng tuyên về các đơn vị...

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nguồn lưc, Luật..

- Am hiểm về nghiệp vụ nhân sự,về tuyển dụng, đánh giá nhân sự, quan hệ lao động, chính sách cho người lao động,...

- Hiểu rõ các quy định của phát luật và của Ngân hàng liên quan đến nghiệp chuyên môn.

- Có kiến thức cơ bản về hoạt động ngân hàng

- Anh văn giao tiếp, đọc hiểu tốt, kỹ năng vi tính, soạn thảo văn bản tốt.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015...Detail

Similar jobs

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Phòng QLNS&ĐT

Ngân Hàng Xây Dựng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts