Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý giám sát Công ty thành viên

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  10/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá ngành, so sánh định vị thị trường, đề xuất các cơ chế, tiêu chuẩn quản lý hoạt động Công ty thành viên (CTTV).

- Thu thập thông tin, thực hiện các báo cáo liên quan tới danh mục đầu tư vào CTTV, hỗ trợ xây dựng các phương án tái cơ cấu vốn, triển khai các phương án tìm kiếm đối tác chiến lược, M&A của CTTV.

- Thực hiện tổng hợp thông tin, theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình hoạt động công ty tình hình triển khai nhiệm vụ của Người đại diện, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan tới CTTV.

- Thực hiện hỗ trợ Người đại diện và làm các báo cáo rà soát tại các CTTV đối với các nội dung trình Người đại diện trình MB phê duyệt theo thẩm quyền.

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, xây dựng kế hoạch của công ty được giao phụ trách.

- Thực hiện vận hành hệ thống thông tin kết nối tập đoàn, tham gia các đề án phát triển, cải tiến hệ thống.

- Tiến hành điều phối, hỗ trợ CTTV trong việc triển khai các định hướng, hướng dẫn theo trục dọc của các cơ quan quản lý tập đoàn.

- Thực hiện theo dõi hoạt động bán chéo của từng CTTV được giao phụ trách.

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 01 năm lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, kiểm toán.

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback