language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THIẾT KẾ TỔ CHỨC (OD) - BAN NHÂN SỰ

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 08/11/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 7 - 10 Years

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 07/12/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thiết kế Tổ chức (Cơ cấu Tổ chức, Chức năng nhiệm vụ của tổ chức, Định biên, Phân quyền, Cơ chế phối hợp,...)

Job Requirement

1. Tốc độ cao nhưng cẩn thận,
2. Có tư duy tổng quan nhưng đồng thời làm được chi tiết,
3. Quảng giao nhưng kín kẽ,
4. Quyết liệt nhưng khéo léo hài hoà,
5. Đã từng trực tiếp soạn thảo Thiết kế Tổ chức (Cơ cấu Tổ chức, Chức năng nhiệm vụ của tổ chức, Định biên, Phân quyền, Cơ chế phối hợp,...) nhưng đồng thời cũng rất linh hoạt và thực tế.
6. Kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức lớn, nhiều đơn vị thành viên, tại các vị trí chuyên môn Nhân sự, có chức năng định hướng, thiết kế khung tiêu chuẩn, tổng hợp, phân tích,... (được ưu tiên lựa chọn)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/
Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt...Detail

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THIẾT KẾ TỔ CHỨC (OD) - BAN NHÂN SỰ

Tập Đoàn Sun Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Tập Đoàn Sun Group

Employment Information

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THIẾT KẾ TỔ CHỨC (OD) - BAN NHÂN SỰ

 • Job level Experienced (Non - Manager)
 • Salary Competitive
 • Deadline to apply 07/12/2019
 • Industry Human Resources
 • Experience 7 - 10 Years

Location