CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP THU HỒI NỢ THẺ - TRUNG TÂM THẺ

HDBank
Location

Ho Chi Minh

 • Updated

  17/10/2020

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 4 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  15/11/2020

Job Description

 1. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý và thu hồi nợ đối với các tài khoản thẻ có vấn đề/nợ quá hạn.
 2. Phối hợp với K. CNTT & NHĐT thực hiện và kiểm soát việc gửi tin nhắn, email về việc nhắc nhở khách hàng thanh toán.
 3. Nhắc nhở khách hàng trả nợ bằng văn bản (thư in giấy) và điện thoại, tạm hoãn hoặc khóa thẻ đối với từng nhóm nợ phù hợp.
 4. Đại diện cho HDBank tham gia tố tụng tại các cơ quan tố tụng, thi hành án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các khoản nợ, phát mãi tài sản đảm bảo.
 5. Tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt các biện pháp xử lý và thu hồi nợ, bao gồm: miễn giảm lãi, phát mại tài sản, mua tài sản đảm bảo cấn trừ nợ, bán nợ, khoanh nợ, xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng và các biện pháp khác.
 6. Tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền phê duyệt việc ủy thác/chuyển giao xử lý thu hồi các khoản nợ sang công ty Khai thác tài sản (AMC).
 7. Quản lý và lưu trữ hồ sơ các khoản nợ đã được tiếp nhận, xử lý thu hồi và các khoản nợ đã được xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng (chuyển ngoại bảng).
 8. Thực hiện các báo cáo về xử lý thu hồi nợ, xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng.
 9. Phối hợp với Phòng QLRR tín dụng, Phòng QLRR hoạt động thống kê, cảnh báo về rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng đã phát hiện trong quá trình thực hiện xử lý và thu hồi nợ.
 10. Tham gia các dự án liên quan đến hoạt động thu hồi nợ thẻ theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm thẻ hoặc Trưởng phòng/Phó phòng/Trưởng bộ phận giao.
 11. Các công việc khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẻ hoặc Trưởng phòng/Phó phòng/Trưởng bộ phận giao.

Job Requirement

-Cao đẳng trở lên

-Thành thạo tin học văn phòng

- Giao tiếp tiếng Anh

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ.

More Information

 • Age: Unlimited
Feedback