Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/07/2020

Location

Nationwide

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân phù hợp với sản phẩm dịch vụ của NCB để hoàn thành chỉ tiêu được giao;
 • Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho KHCN về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
 • Thực hiện công tác lập, thẩm định hồ sơ khách hàng;
 • Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện chăm sóc khách hàng và triển khai các chương trình bán chéo sản phẩm của NCB.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh…
 • Có kỹ năng bán hàng tốt, khả năng phát triển mạng lưới khách hàng.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong ngành Tài chính ngân hàng, môi giới chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, ô tô…

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Nationwide

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Nationwide

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Nationwide

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Nationwide

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Nationwide

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Nationwide

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

$ Competitive

 • Nationwide

VivaBlast Vietnam Co., Ltd

$ Competitive

 • Nationwide

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Nationwide

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Nationwide

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

 • Nationwide
Feedback