About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Chuyên viên/Chuyên viên Chính - Phòng Hỗ trợ và Kiểm soát sau

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/04/2023
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 0 Years

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Devyt

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thịnh Điền

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ha Noi