About us

CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM (Đơn vị thành viên của Vietnam Airlines)

Employment Information

Chuyên Viên CNTT Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Sản Phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 11,000,000 - 22,000,000 VND
Deadline to apply 25/12/2022
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

$ 25 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Stavian Hóa chất

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi