About us

PTSC OFFSHORE SERVICES

Employment Information

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/07/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Thuan

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Quang Ninh | Binh Thuan

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ba Ria-VT | Quang Ninh

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ba Ria-VT | Quang Ninh

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ba Ria-VT | Binh Duong | Binh Phuoc

CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ba Ria-VT

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Dong Nai | Ba Ria-VT