Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  10 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  01/05/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Giờ làm cố định 16:00 - 22:00 thứ Ba - Chủ Nhật
 2. Ngoài lương , còn được phụ cấp cơm, cấp laptop, đồng phục.
 3. Công tác IT:
  • Xây dựng kế hoạch:
   • Xây dựng kế hoạch triển khai công tác vận hành, bảo trì, backup định kỳ toàn bộ trang thiết bị, máy móc, hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu

   • Xây dựng kế hoạch trực, theo dõi, khắc phục sự cố đảm bảo Trung tâm vận hành xuyên suốt, hiệu quả.

  • Thực hiện công tác thiết kế:
   • Tổ chức thực hiện công tác vận hành, kiểm tra, theo dõi, bảo trì toàn bộ hệ thống trang thiết bị, máy móc công nghệ thông tin, mạng, server, phần mềm

   • Tổ chức thực hiện công tác sửa chữa, theo dõi, báo cáo trang thiết bị, máy móc và các hệ thống khi bị hư hỏng hoặc có sự cố kịp thời đảm bảo việc Trung tâm vận hành hiệu quả

   • Theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh phương án vận hành, sử dụng trang thiết bị, máy móc, hệ thống, phần mềm của các bộ phận đảm bảo vận hành, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo an toàn lao động

   • Chịu trách nhiệm nhận bàn giao vận hành, bảo trì trang thiết bị, máy móc, các hệ thống, phần mềm từ nhà cung cấp, nhà thầu

   • Luôn có mặt tại phòng trực theo phân công để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hư hỏng, sự cố.
 4. Công tác Báo cáo để hạn chế rủi ro: Cập nhật bài học kinh nghiệm/theo dõi quá trình xử lý khắc phục/ Kiểm soát quy trình bảo trì, bảo dưỡng thay thế trang thiết bị hệ thống phần mềm.
 5. Công tác tham mưu:
  • ​​Tham mưu cho trưởng bộ phận Vận hành:
   • Đề xuất, tham mưu cho Công ty về kế hoạch, giải pháp thay mới, bảo trì, phương án vận hành hiệu quả

   • Nhận diện các rủi ro tồn tại/sự chưa phù hợp trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng

   • Lập báo cáo tham mưu giải pháp khắc phục rủi ro/sự chưa phù hợp lên trưởng bộ phận

   • Tiến hành áp dụng thực thi giải pháp theo chỉ đạo của Giám đốc, P.TGĐ, TGĐ, CT

Job Requirement

- Trình độ tối thiểu trung cấp nghề
- Ổn định, gắng bó lâu dài
- Nhiệt tình, siêng năng, chịu học hỏi

- Thanh lịch.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Gender: Male
 • Age: 25 - 35
 • Salary: 10 Mil - 15 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job