About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên công nghệ thông tin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 420 - 1.500 USD
Deadline to apply 21/06/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 9,2 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Thép Viêt Nam - CTCP

$ Over 9 Mil VND

  • Ha Noi

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sun Group

$ Competitive

  • Ha Noi

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi