About us

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

Employment Information

Chuyên Viên Content Writer Sáng Tạo Nội Dung Làm Tại Cầu Giấy, Hà Nội

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 4 Years

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ 16 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi