About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên/ CVCC Phát Triển Sản Phẩm Doanh Nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.000 USD
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Banking
Experience 1 - 5 Years

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TELIO VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi