language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO THU HỒI NỢ - BRVT

FE CREDIT
Updated: 12/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

§Tổ chức khóa đào tạo liên quan kỹ năng thu hồi nợ, thu hồi nợ qua điện thoại và kỹ năng mềm cho nhân viên đại lý
§ Tư vấn cho các cấp quản lý đại lý về việc tổ chức các khóa đào tạo
§ Quan sát và cung cấp phản hồi sau khóa học giúp Trưởng Nhóm và quản lý đại lý bên thứ ba cải thiện việc đào đạo nhân viên
§ Tham gia vào công việc của nhân viên thu hồi nợ tại nhà để hiểu hơn về công việc và có thêm thông tin thực tế để đào tạo
§ Làm việc với đại lý bên thứ ba để giải quyết các tình huống phát sinh trong đào tạo, tư vấn giải pháp cụ thể. Làm việc với đạil ý để giúp phát triển nhóm đào đạo của đại lý
§ Điều chỉnh và thiết kế giáo trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo
§ Lập báo cáo cho cấp quản lý về cập nhật tình trạng đào tạo
§ Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

•       Giao tiếp tốt

•       Kỹ năng trình bày chuyên nghiệp và tư duy

•       Thành thạo ứng dụng văn phòng

•       Tiếng Anh giao tiếp

•       Sẵn sang công tác hoặc thuyên chuyển

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO THU HỒI NỢ - BRVT

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts