About us

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt (Nam)

Employment Information

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Education /Training , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Minh Long I

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Binh Duong

Tecco Miền Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam (LeHoo)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Donatraco (Công ty thành viên của BV Group)

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Binh Duong