About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

Employment Information

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Education /Training , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • An Giang

Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food)

$ Competitive

  • An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8,5 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Can Tho | An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Can Tho