About us

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Employment Information

Chuyên viên đào tạo

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Education /Training
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu Tư Ẩm Thực NHÂN PHÁT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển BĐS An Gia

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Mạc Tích

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh