About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Employment Information

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 05/05/2021
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sun Group

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN EHEART

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ Under 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ 0 - 0 VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatech Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi