About us

Công Ty TNHH Halo Group

Employment Information

Chuyên Viên Đấu Thầu (Có kinh nghiệm thiết kế kết cấu và thiết kế biện pháp)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/08/2020
Industry Law / Legal Services , Civil / Construction , Real Estate
Experience 2 Years

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central

$ 25 Tr - 32 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Châu Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết kế Xây dựng Sagen

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh