language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://angiahung.vn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng là Công Ty chuyên doanh trong lĩnh vực đầu tư. Trong đó, đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực chính. Hiện là chủ đầu tư của... Detail

Contact person: Ms. Linh

Job Description

- Thực hiện phân tích, tổng hợp các thông tin đầu ra, đầu vào của dự án tiềm năng. Đánh giá dự án tiềm năng theo các tiêu chí thẩm định để xem xét khả năng khai thác hiệu quả.

- Thực hiện phân tích, rà soát các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, pháp lý doanh nghiệp của dự án tiềm năng

- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, triển khai lập báo cáo đề xuất đầu tư dựa trên các nguồn thông tin và báo cáo tổng hợp từ các phòng ban trình Trưởng phòng đầu tư/Giám đốc đầu tư/Hội đồng đầu tư phê duyệt Quyết định đầu tư dự án.

- Thực hiện các công việc rà soát chi tiết Due Diligence Công ty mục tiêu, dự án mục tiêu. Đánh giá, tổng hợp các rủi ro phát hiện và thông tin báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp.

- Phân tích, đánh giá, đề xuất và triển khai chi tiết các hoạt động quản lý rủi ro, đảm bảo công tác quản lý rủi ro xuyên suốt quá trình triển khai đầu tư.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Chuyên khoa/ngành:Tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh…

- Nắm vững kiến thức chuyên môn, có kiến thức thực tế tốt, khả năng học hỏi, nắm bắt công việc nhanh.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện tốt công việc.

- Có khả năng làm việc với cường độ và áp lực cao. Chịu được áp lực công việc.

- Năng động, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, xử lý tình huống linh hoạt.

- Trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc đội nhóm.

- Có tư duy logic.

More Information

  • Experience: 2 - 3 Years
Employment Information
Job tags / Skills: Investment specialist

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Đầu tư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts