language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Đầu Tư

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Updated: 03/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Theo dõi, hướng dẫn và tham gia lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư tài sản, mua sắm máy móc, phương tiện và trang thiết bị được phân công;

- Chuẩn bị các thủ tục đàm phán, ký kết và quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, công tác thanh quyết toán của các dự án đầu tư tài sản, mua sắm máy móc, phương tiện và trang thiết bị được phân công;

- Theo dõi, đôn đốc công tác đầu tư mua sắm cả về tiến độ cũng như chất lượng, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Phòng Tài sản đối với các dự án đầu tư tài sản, mua sắm máy móc, phương tiện và trang thiết bị được phân công;

- Hướng dẫn, tham gia, hỗ trợ và kiểm tra giám sát các Bộ phận trong Tổng công ty PTSC thực hiện công tác đầu tư, đấu thầu các dự án đầu tư tài sản, mua sắm máy móc, phương tiện và trang thiết bị theo đúng Quy định hiện hành;

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin thực hiện kế hoạch đầu tư của các Bộ phận;

- Phối hợp với Phòng Xây dựng và các Bộ phận thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư trong Tổng công ty PTSC. Lập các báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư ra nước ngoài định kỳ, đột xuất theo yêu cầu báo cáo Tập đoàn, các Bộ ngành liên quan;

- Phối hợp với Phòng Xây dựng tiến hành tổng kết đánh giá và lập các báo cáo về kết quả thực hiện công tác đầu tư trong Tổng công ty PTSC theo các Quy định hiện hành;

- Theo dõi hàng tuần, cập nhật tình trạng xử lý công việc, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cá nhân được giao, thực hiện nghiêm túc, chất lượng theo Bảng quản lý tiến độ xử lý công việc của Ban Kế hoạch Đầu tư;

- Nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống ISO, liên tục cải tiến chất lượng công việc của Ban và Tổng công ty PTSC;

- Có trách nhiệm về công tác an toàn, sức khoẻ, môi trường & tiết kiệm, chống lãng phí của Ban;

- Hướng dẫn và hỗ trợ các Bộ phận của Tổng công ty PTSC trong việc triển khai thực hiện các quy trình, quy chế, quy định và hướng dẫn liên quan đến công tác đầu tư tài sản, mua sắm máy móc, phương tiện và trang thiết bị;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng/Ban, phù hợp.

Job Requirement

* Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại… hoặc tương đương.

* Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác đầu tư, quản lý tài sản.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC trở lên hoặc tương đương.

* Tin học: Tối thiểu đạt chứng chỉ tin học văn phòng MOS (Word, Excel, Powerpoint) hoặc tương đương.

* Các yêu cầu khác: 

   - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng trình bày.

   - Nắm rõ Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác đấu thầu, đầu tư và quản lý tài sản.

   - Cẩn thận, trung thực và có tính bảo mật cao, có kỹ năng tổ chức công việc tốt.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Company size: 200-10000
Đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, là Tổng công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí, công trình công nghiệp, với mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Đầu Tư

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts