About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

Chuyên viên Dịch vụ chứng khoán Hội sở

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/06/2021
Industry Customer Service , Securities , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi