About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

Chuyên viên Dịch Vụ Chứng Khoán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 21/07/2021
Industry Customer Service , Banking , Securities
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 25 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | T. Thien Hue | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi