About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng qua điện thoại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/01/2021
Industry Consulting , Customer Service , Banking
Experience 1 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 5 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 10,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

ABF - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát Triển Hương Việt

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi