About us

Tập Đoàn TECOMEN

Employment Information

Chuyên viên điện- điển tử-điện lạnh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Electrical / Electronics
Experience 2 - 3 Years

Tập Đoàn TECOMEN

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty Cổ phần DNP Hawaco

$ Competitive

  • Ha Noi | Hung Yen | Hoa Binh

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 35 Tr - 50 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen