About us

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Employment Information

Chuyên Viên Điện Tử Ứng Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 18/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process
Experience 2 - 3 Years

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ Competitive

  • Ha Noi