About us

CÔNG TY TNHH MD CONSUMER ELECTRIC APPLIANCE VIỆT NAM

Employment Information

Chuyên viên điều phối vận tải

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 15/12/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Electrical / Electronics

Location

Công ty LD TNHH Nippon Express (Việt Nam)

$ Competitive

  • Dong Nai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai | Tien Giang

Nhất Tín Logistics

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 35 Tr - 75 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

MP Logistics

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ phần DNP Hawaco

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai