language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận KV Hồ Chí Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 24/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đề xuất (nếu phù hợp), kiểm thử và sử dụng hệ thống hỗ trợ kiểm soát gian lận
- Thu thập và cung cấp cho các đơn vị liên quan Danh sách khách hàng đen trong hoạt động vay tiêu dùng
- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất và đề xuất về xu hướng gian lận phát sinh trong thời gian đánh giá; đề xuất biện pháp phòng ngừa hiệu quả
- Đánh giá các sản phẩm, dịch vụ mới từ góc độ kiểm soát gian lận
- Rà soát các quy trình, quy định trước khi ban hành từ góc độ kiểm soát gian lận
- Điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận và ra kết luận trên cơ sở thực hiện điều tra tại bàn, điều tra thực địa;
- Báo cáo điều tra xác minh sự vụ gian lận phát sinh
- Xây dựng và duy trì quan hệ với các đơn vị có chức năng kiểm soát gian lận tại các tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời cập nhật thông tin về các sự cố rủi ro, xu hướng gian lận trên thị trường.
- Các công việc khác theo phân giao của Trưởng phòng và lãnh đạo công ty.

Job Requirement

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm tại các vị trí liên quan đến tín dụng cá nhân/thẻ tín dụng như điều tra, phê duyệt, thu hồi nợ. 
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn từ các trường chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh, luật 
- Tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc tương đương 
- Kiến thức: 
• Hiểu biết về quản lý rủi ro 
• Hiểu biết về luật pháp Việt Nam
• Hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung
- Kỹ năng: 
• Kỹ năng giao tiếp, phân tích, quản lý.
• Chủ động trong công việc để đạt hiệu quả công việc cao.
• Khả năng giải thích, thương lượng để phối hợp với các cá nhân, đơn vị khác nhau
• Tập trung chi tiết, tính chính xác cao.
• Quản lý thời gian, đặt ưu tiên công việc, đảm bảo thời hạn công việc yêu cầu
- Tính cách: 
• Chính xác, cẩn trọng, chi tiết
• Đạo đức nghề nghiệp tốt

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Điều Tra Hiện Trường - Phòng Chống Gian Lận KV Hồ Chí Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts