language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Điều tra qua điện thoại

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng chính sách và thủ tục quản lý gian lận;
 • Xem xét sản phẩm / dịch vụ mới dưới góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
 • Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành;
 • Điều tra gian lận và giải quyết vụ án gian lận trong văn phòng bằng cách gọi và phân tích dữ liệu của trường hợp đáng ngờ;
 • Theo dõi, xác định và điều tra trường hợp gian lận đáng ngờ;
 • Báo cáo về sự cố rủi ro và gian lận;
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm trong việc điều tra
 • Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều trường hợp với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết cho vụ việc kết thúc được thành công.
 • Có kỹ năng phỏng vấn / thẩm vấn cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm: tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail

Chuyên viên Điều tra qua điện thoại

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts