About us

Homedy Inc.

Employment Information

Chuyên Viên Digital Marketing Cấp Cao

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 12,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 2 Years

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Hà Lâm

$ Over 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ Competitive

  • Ha Noi