About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TPI LAND

Employment Information

Chuyên viên DIGITAL MARKETING - ĐI LÀM NGAY

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 06/05/2021
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications , Real Estate
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TPI LAND

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty TNHH May Oasis

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 7,5 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy

$ Over 12,1 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TSP VIỆT NAM

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TSP VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh